Bàn phím:
Từ điển:
 
Lon run total cost curve
  • (Econ) Đường tổng chi phí dài hạn.