Bàn phím:
Từ điển:
 
lomentum

danh từ; số nhiều lomenta, lomentums

  • xem loment