Bàn phím:
Từ điển:
 
loment

danh từ

  • (thực vật) quả thắt ngấn (quả đậu)