Bàn phím:
Từ điển:
 
Lomé Convention
  • (Econ) Công ước Lomé.