Bàn phím:
Từ điển:
 
lombardian
  • Cách viết khác : lombardic