Bàn phím:
Từ điển:
 
Lombard Street
  • (Econ) Phố Lombard.