Bàn phím:
Từ điển:
 
lombard

danh từ

  • người Lomba (đã chiếm ă vào (thế kỷ) 6)