Bàn phím:
Từ điển:
 
lolly /'lɔli/

danh từ

  • (thông tục) kẹo
  • (từ lóng) tiền