Bàn phím:
Từ điển:
 
lollipop /'lɔlipɔp/

danh từ, (thường) số nhiều

  • kẹo, kẹo que