Bàn phím:
Từ điển:
 
loll of

động từ

  • thè lưỡi ra