Bàn phím:
Từ điển:
 
loll around

động từ

  • thơ thẩn, quanh quẩn