Bàn phím:
Từ điển:
 
loiteringly /'lɔitəriɳli/

phó từ

  • tha thẩn, la cà; dông dài
  • lảng vảng