Bàn phím:
Từ điển:
 
loiterer /'lɔitərə/

danh từ

  • người hay đi tha thẩn, người la cà; người hay đi chơi rông
  • người lảng vảng