Bàn phím:
Từ điển:
 
loiter /'lɔitə/

động từ

  • đi tha thẩn, la cà; đi chơi rông
    • to loiter away one's time: tha thẩn lãng phí thì giờ
  • lảng vảng