Bàn phím:
Từ điển:
 
loir

danh từ

  • (động vật) chuột sóc