Bàn phím:
Từ điển:
 
loin-rag

danh từ

  • xem loin-cloth