Bàn phím:
Từ điển:
 
loin-cloth /'lɔinklɔθ/

danh từ

  • khăn quấn quanh thắt lưng; khố