Bàn phím:
Từ điển:
 
lohan

danh từ

  • la-hán (phật giáo)