Bàn phím:
Từ điển:
 
logotype

danh từ

  • khối liền để in một nhan đề
  • tiêu chí để quảng cáo