Bàn phím:
Từ điển:
 
logon file
  • tệp tin nhập, tệp logon