Bàn phím:
Từ điển:
 
logomachic

tính từ

  • (thuộc) sự tranh cãi về nghĩa từ, về dùng từ