Bàn phím:
Từ điển:
 
logographic

tính từ

  • (thuộc) dấu tốc ký