Bàn phím:
Từ điển:
 
logograph /'lɔgougrɑ:f/

danh từ

  • dấu tốc ký