Bàn phím:
Từ điển:
 
logogram /'lɔgougræm/

danh từ

  • dấu tốc ký
  • câu đố chữ