Bàn phím:
Từ điển:
 
logo

danh từ

  • biểu trưng