Bàn phím:
Từ điển:
 
a la carte /'ɑ:lɑ:'kɑ:t/

phó từ

  • theo món, gọi theo món, đặt theo món
    • to dine a_la_carte: ăn cơm gọi theo món