Bàn phím:
Từ điển:
 
A implies B gate
  • (Tech) cổng A bao hàm B