6/2011: Hải Đăng chơi lái thuyền

4/2011: Hải Đăng và Xoài chơi bóng

2/4/2011: Hải Đăng đi bơi

2/9/2010: Hải Đăng và Tuệ Anh hát mừng sinh nhật bà nội

19/01/2010: Hải Đăng trượt tuyết tại công viên Weinberg

04/2009: Hải Đăng đi xe đạp

5/4/2009 ở phố gần nhà

11/4/2009, Dom