10/2010 - Tuệ Anh ngồi dậy xem TV và phá phách


IMG_8442.JPG
IMG_8442.JPG
106.95 KB
IMG_8450.JPG
IMG_8450.JPG
111.93 KB
IMG_8509.JPG
IMG_8509.JPG
90.92 KB
IMG_8512.JPG
IMG_8512.JPG
141.58 KB
IMG_8519.JPG
IMG_8519.JPG
118.06 KB
IMG_8524.JPG
IMG_8524.JPG
112.73 KB
IMG_8527.JPG
IMG_8527.JPG
108.14 KB
IMG_8531.JPG
IMG_8531.JPG
109.63 KB
IMG_8535.JPG
IMG_8535.JPG
133.34 KB
IMG_8538.JPG
IMG_8538.JPG
94.67 KB
IMG_8540.JPG
IMG_8540.JPG
99.35 KB
IMG_8551.JPG
IMG_8551.JPG
105.55 KB

Created by IrfanView