People

Director

Secretary

Project Assistance

 • Heike Zschoche

Postdocs

PhD Students

Student Assistants

 • Marc Wahsner
 • Tomas Daetz

Ongoing Diploma-, Master- and Bachelor- Thesis

 • Wiebke Bachmann (B)
 • Martin Bäßler (D)
 • Michelle Kampfrath (M)
 • Christopher Pfeiffer (B)
 • Tomas Daetz (B)
 • Daniel Alker (B)

Ongoing External Diploma-, Master- and Bachelor- Thesis

-


Alumni


Former Staff

Former Research Assistants

 • Dipl.-Inf. Stephan Kühn
 • Dipl.-Inf. Enrico Rose

Former Student Assistants

 • Dirk Albrecht
 • Joana Bendoraityte
 • Christian Blecha
 • Sebastian Eichelbaum
 • Axel Fischer
 • Robert Frohl
 • Daniel Gerighausen
 • Tobias Hilbert
 • Benjamin Kalloch
 • Sebastian Kiunke
 • Simon Klebeck
 • Nico Korn
 • Andreas Krause
 • Christian Lenz
 • Tom Liebmann
 • Klaus Lyko
 • Phillip Möller
 • Cornelius Müller
 • Baldwin Nsonga
 • Patrick Oesterling
 • Oliver Paech
 • Andre Reichenbach
 • Ralph Schurade
 • Stefan Seemann
 • Igor Strasser
 • Gerald Struck
 • Marco Tannert
 • Niklas Teichmann
 • Stefan Veit
 • Simon Vetter
 • Sebastian Volke

Finished Diploma-, Master- and Bachelor- Thesis

 • Otmane Abid (B)
 • Daniel Abitz (B)
 • Dirk Albrecht (B)
 • Daniel Alexander (B, M)
 • Yves Annanias (M)
 • Mathias Berndt (B)
 • Waldemar Beser (D)
 • Christian Blecha (M)
 • Jan Buck (D) Abt. Allgemeine Zoologie und Neurobiologie, Universität Leipzig
 • Roxana Bujack (B)
 • Mariusz Butkiewicz (D) BioCemistry Laboratory, Vanderbilt University
 • Minjie Chen (D)
 • Moritz Dannhauer (D) MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig
 • Thomas Dreher (B)
 • Sebastian Eichelbaum (D)
 • Samad Elkhaoua (B)
 • Rico Feist (B)
 • Robert Frohl (B)
 • Daniel Gerighausen (B, M)
 • Nico Graebling (B)
 • Benjamin Glantz (B)
 • Stephan Görich (B)
 • Robert Haase (D) ICCAS, Universität Leipzig
 • Matthias Haeßner (B)
 • Sascha Haseloff (B)
 • Alrik Hausdorf (M)
 • Alexander Heese (M)
 • Sabine Herzog (E)
 • Christian Heine (D)
 • Tobias Hilbert (B)
 • Mathias Hildmann (B)
 • Nicole Hinzmann (M)
 • Markus Hütter (M)
 • Franziska Jacob (B, M)
 • Heike Jänicke (D)
 • Stefan Jänicke (D)
 • Tahar Kais (B) ICCAS, Universität Leipzig
 • Karl Kaiser (B)
 • Benjamin Kalloch (B)
 • Michelle Kampfrath (B)
 • Samad Karama (M)
 • Richard Khulusi (M)
 • Sebastian Kiunke (M)
 • Stefan Koch (D)
 • Manuel Konrad (B)
 • Nico Korn (B, M)
 • Mario Krause (D)
 • Stephan Kühn (D)
 • Jakob Kusnick (B)
 • Jakob Kusnick (M)
 • Christian Lenz (M) DLR Göttingen
 • Tom Liebmann (B,M)
 • Tony Mey (B)
 • Janis Micus (B)
 • Dominik Michael (B)
 • Saadi Mohamed (B)
 • Egor Morozov (B)
 • Cornelius Müller (D)
 • Pascal Nardini (M)
 • Baldwin Nsonga (M)
 • Patrick Oesterling (D)
 • Yuan Peng (M)
 • Sebastian Poetzsch (D)
 • Hans-Dieter Pogrzeba (B)
 • Marianne Preuß (B)
 • Felix Raith (M)
 • Stefan Rank-Kunitz (E)
 • Felix Rauchfuß (B)
 • Wieland Reich (D)
 • Andre Reichenbach (D)
 • Andreas Richter (M) DLR Braunschweig
 • Markus Rohrschneider (D)
 • Michael Rullmann (D) MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig
 • Steven Schlegel (D)
 • Dominic Schneider (D)
 • Christopher Schott (B)
 • Ralph Schurade (D)
 • Oliver Schurig (B)
 • Sebastian Schüller (B)
 • Sarah Seifert (B)
 • Robert Siebert (D) Robert Bosch GmbH
 • Gerald Sommer (D)
 • Katja Stawenow (B)
 • Igor Strasser (B)
 • Markus Stuber (B)
 • Nurettin Tayfur (B)
 • Niklas Teichmann (B, M)
 • Simon Vetter (B)
 • Sebastian Volke (B,M)
 • Karl-Ludwig Wachler (B)
 • Guangyu Wang (M)
 • Jing Wang (B)
 • Qin Wang (D)
 • Marc Wahsner (B)
 • Marcel Winter (M)
 • Chao Xie (M)
 • Sebastian Zänker (B)
 • Matthias Zigan (B)